คู่มือ VPS Wordpress

VPS Wordpress คือ Control panel ในการจัดการเว็ปไซต์รูปแบบหนึ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน
โดยเราสามารถติดตั้งเง็ปไซต์ Wordpress ผ่าน Control Panel นี้ในไม่กี่คลิก

หลังจากทำการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับเมลการสั่งซื้อและข้อมูลเข้าสู่ Control Panel แบบในรูป

 

  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?